Aktuality z regionu

Mikroregion Letovicko je svazek obcí, který byl založen v souladu s ustanoveními §49 až 53 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ke zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem jednotlivé účastnické obce.

 

Mikroregion jako sdružení obcí byl založen 18. května 2000. Dne 11. prosince 2001 se v souladu s platnou legislativou transformoval na svazek obcí. Nejvyšším orgánem Mikroregionu Letovicko je valná hromada. Je tvořena zástupci všech členů mikroregionu.

Členy mikroregionu jsou tyto obce:
Deštná, Horní Poříčí, Horní Smržov, Křetín, Lazinov, Letovice, Míchov, Pamětice, Petrov, Prostřední Poříčí, Roubanina, Skrchov, Stvolová, Sulíkov, Vísky, Vranová, Chrudichromy

Předsednictvo:

Předseda:    Mgr. Petr Novotný (starosta města Letovice)

Místopředseda:   Ing. Bořek Procházka (starosta obce Křetín)

 

Členové předsednictva:

Ing. Rostislav Cichra (starosta obce Vranová)

Věra Kolářová (starostka obce Skrchov)

Petr Dvořáček (starosta obce Roubanina)
 

Revizní komise:

Předseda: Hana Pokorná (starostka obce Sulíkov)

Členové:

Tomáš Kraut (starosta obce Deštná)
Miroslav Holas (starosta obce Lazinov)